Книгоиздаването в България между 1960 и 2014 – инфографики
статии / 17 декември, 2015

Ровейки се из сайта на Националния статистически институт, можете да откриете доста данни, които са меко казано интересни от една или друга гледна точка. В случая, ще разгледам данните за издаването на книги и брошури в периода 1960 – 2014 г., като по-конкретни данни за вида литература има за периода 2006 – 2014 г. В базата данни на НСИ има още доста информация, за която ще пиша тепърва, но нека започнем с книгоиздаването в общи цифри. Първо трябва да поясня, че данните са за печата и издаването на книги и брошури*, а не само за книги, както би ми се искало. Въпреки това, в статията ще използвам обобщения термин книгоиздаване в различните му форми. Както можете да видите на графиката долу, в периода преди 1989 г., книгоиздаването е търпяло бавен и стабилен растеж. Причината за това се крие най-вече във факта, че до онзи момент книгоиздаването е било държавно централизирано, като цената и тарижът на книгите са се определяли на база достъпност, без да се взима предвид реалната цена на продукта и неговата продаваемост. Разбираемо, при прехода към пазарна икономика и започването на частна книгоиздателска дейност, тиражите спадат рязко и осезаемо. През 1989 – 1992 г. новите (вече частни) книгоиздатели тепърва се…