Отговорът на въпроса ‘Кое ни доведе до финансовата криза?’ в „Опааа“ – Джон Ланчестър
ревюта / 17 януари, 2014

Криза. Думата, която дори 10-годишните знаят. Криза. Причината за хиляди разбити животи. Криза. Факторът, който продължава да влияе. Какво? Къде? Как? – това са въпросите, които са ме учили да си задавам, когато се опитвам да си обясня нещо. Какво доведе кризата? Къде се случи експлозията? Как се стигна дотам? В „Опааа – Защо всеки на всекиго е длъжник и никой не може да плати“ Джон Ланчестър отговаря на тези въпроси. С прости и адекватни примери разказва за лостовете и механизмите, нужни за завъртането на огромния паричен поток наречен световен капитал. Това не е от книгите, които можете просто да попрехвърлите, освен ако вече не сте експерт в полето на паричните взаимоотношения и банкирането и определено е вашият избор, ако имате нужда от изясняването на понятия като банка, активи, пасиви, лостов ефект, бейлаут, деривативи, фючърси, ливъридж и суап. „Опааа“ е обяснението, че лошите се крият под далеч повече имена, отколкото обикновения човек предполага: „Има ипотечни брокери и консултанти, кредитни съюзи, фондове за дялово инвестиране, консултанти по секюритизация, фондове на паричните пазари, хедж-фондове и застрахователни компании, всички се регулират по различни начини и немалко от тях функционират като отделни части на една и съща институция.“ Джон Ланчестър говори спокойно за безразсъдството на потребителя,…