„Mall“ – Ерик Богосян
ревюта / 6 ноември, 2013

Едно признавам на Ерик Богосян и това е, че не се свени да пише прямо, без да прескача незензурните думи. Не си играе, а с няколко изречения обобщава състоянието на работното място, което хората считат за свято и на което подчиняват нуждите си. Съобщава простата истина, че флуоресцентната светлина унищожава волята на хората и не само – унищожава душите им. Представя си героите си като фигурки, наредени на игралното поле от някой по-силен и умел играч. Старали са се да прилича на алея, за да може молът да изглежда като място, обичавано от хора. Навремето някой е направил макет на този мол, за да впечатли предприемачите и банкерите. На макета я е имало и тази вегетираща растителност, покрай която вървя сега. Имало е и малка човешка фигурка. Аз съм тази фигурка. „Mall“ е от книгите, които, колкото и изтъркано да звучи, показват контрастите в американското общество. Въоръжено общество, в което един от членовете му може да грабне оръжието си и да започне да убива непредизвикано. Общество, което на съобщението, че са убили някого отвръща с безразличието на думите „Много лошо“ и продължава с тривиалните си задължения. Общество, в което всеки е воден само от задоволяването на собствените си нужди, по…