Чудният книжен живот на „Фирмин“ – Сам Савидж
ревюта / 16 октомври, 2013

Какво влагате в понятието „книжен плъх“? Фирмин е буквално книжен плъх – той буквално поглъща книгите, ползва ги като дъвка за езика и като храна за мозъка. А на мен ми се иска да притежавах способността му само с едно нагризване за разбирам колко добра е дадена книга. Дълго пренебрегвах „Фирмин“ за сметка на други четива, но ето че дойде реда и на малкият симпатичен и начетен плъх. Сам Савидж е написал книгата под формата на автобиография, в която Фирмин сам разказва историята на живота си – за любовите и мъките си, за любимите книги, че дори и издатели, за своите несполуки и спасения. Фирмин е необикновен – той може да чете и да обича. Фирмин е умен плъх и това го прави самотен. А липсата на възможност да контактува с останалия свят го гнети, защото той има какво да му каже. Красноречив до степен на бъбривост, аз бях обречен на мълчание… На света има два вида животни – такива, които са надарени с език, и такива, които не са. Животните надарени с език, от своя страна се разделят на две групи – говорещи и слушащи. Към последните се отнасят най-вече кучетата. Кучетата обаче, бидейки извънредно глупави, понасят афазията си с някаква…